Het Productiehuis Valkenburg

Doelstelling van Het Productiehuis Valkenburg is het produceren van laagdrempelige operaproducties. We willen een bijdrage leveren om opera’s voor een breder publiek toegankelijk te maken. Streven is de toegangsprijs van de voorstelling zo laag mogelijk te houden, zodat ons doel voor een breed toegankelijk, gerealiseerd kan worden.
Het Productiehuis Valkenburg heeft tevens het streven om een bijdrage te leveren om bij de jeugd de interesse voor de opera cultuur op te wekken, met name bij de jeugd liggen hier nog veel kansen.
Dit willen we bewerkstelligen door o.a. eigentijdse bewerking(en) van bestaande operawerken zonder daarbij het origineel uit het oog te verliezen. Muziek is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkelingen van kinderen, voor hun creativiteit en voor de creativiteit van onze samenleving. Muziek verbindt mensen!

Math Stroes - voorzitter 
Louk Bongarts - bestuurslid 
George Jacobs - penningmeester 
Math Cremers - secretaris 
Jos Frusch - adviseur